Puhevammaisten tulkkien asiakaskunta keväällä 2013

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nurminen N, Rautakoski P
Förläggare: Suomen Puheterapeuttiliitto ry
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Puheterapeutti
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 21
Artikelns sista sida, sidnummer: 22

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 05:21