Two Perspectives on Information Organization: Computer Science and Library and Information Science

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Isto Huvila, Fredrik Åström
Redaktörer: Koraljka Golub
Förläggare: Libraries Unlimited
Förlagsort: Santa Barbara, CA
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Libraries Unlimited
Moderpublikationens namn: Subject Access to Information : an Interdisciplinary Approach
Artikelns första sida, sidnummer: 149
Artikelns sista sida, sidnummer: 155
ISBN: 978-1-61069-577-0

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 06:39