To whom it may concern? The users and uses of digital archaeological information

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Huvila I
Redaktörer: Posluschny A, Lambers K, Herzog I
Förläggare: Dr. Rudolph Habelt Gmbh
Publiceringsår: 2008
Förläggare: Habelt
Moderpublikationens namn: Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA).

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 05:53