Research in entreprenuership: an introduction to the research challenges for the twenty-first century

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alan L. Carsrud, Malin Brännback, Richard T. Harrison
Redaktörer: Alan Carsrud , Malin Brännback
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Edward Elgar
Moderpublikationens namn: Handbook of Research Methods and Applications in Entrepreneurship and Small Business
Seriens namn: Handbooks of Research Methods and Applications series
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 9
ISBN: 978 0 85793 504 5

Senast uppdaterad 2019-18-10 vid 03:32