Antisemitismforskare angriper finländsk historiekultur: Book review of: Simo Muir and Hana Worthen, eds, Finland’s Holocaust : Silences of History (Palgrave Macmillan: Houndmills, 2013).

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Ahlbäck
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Hufvudstadsbladet
Nummer: 9 March

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 06:23