Steam generation concept for a gas-methane-number upgrading process in offshore applications

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ludvig Lindström
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 97


Nyckelord

fouling, soot fires, steam drum design

Senast uppdaterad 2020-03-07 vid 04:46