Åbo Akademi Process Chemistry Centre : Annual report 2013-2014

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hanna Lindqvist, Anders Brink, Rose-Marie Latonen, Päivi Mäki-Arvela, Anna Sundberg
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 160

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 05:56