Adults' sexual interest in children and adolescents online: A quasi-experimental study

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bergen E, Antfolk J, Jern P, Alanko K, Santtila P
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: International Journal of Cyber Criminology
Volym: 7
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 94
Artikelns sista sida, sidnummer: 111

Senast uppdaterad 2019-20-09 vid 05:55