Digging for and grabbing the answers: novel whole-ecosystem approach quantifies damage and reveals mechanisms of invader-driven habitat destruction

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrik Kraufvelin
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Marine Biology
Tidskriftsakronym: Mar Biol
Volym: 161
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 2
eISSN: 1432-1793


Dokument


Senast uppdaterad 2019-19-11 vid 04:13