Helgjutet allkonstverk

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Opsis barnkultur
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 58
Artikelns sista sida, sidnummer: 59


Abstrakt

Recension av Stark och Höglunds bilderbok Skuggbarnen.

Senast uppdaterad 2019-11-12 vid 02:42