First Report of Cylindrospermopsin Production by Two Cyanobacteria (Dolichospermum mendotae and Chrysosporum ovalisporum) in Lake Iznik, Turkey

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Reyhan Akcaalan, Latife Köker, Ayça Oğuz, Lisa Spoof, Jussi Meriluoto, Meriç Albay
Förläggare: MDPI AG
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Toxins
Volym: 6
Nummer: 11
Artikelns första sida, sidnummer: 3173
Artikelns sista sida, sidnummer: 3186
eISSN: 2072-6651

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 06:42