Characterization of lignin extracted from spruce sapwood with low concentration alkali solutions

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ekaterina Korotkova
Redaktörer: PaPSaT
Förlagsort: Esbo
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Aalto-yliopisto
Moderpublikationens namn: Cellulose Materials Doctoral Students Summer Conference 2014
Seriens namn: Aalto university publication series science + technology
Nummer i serien: 11
Artikelns första sida, sidnummer: 75
Artikelns sista sida, sidnummer: 79
ISBN: 978-952-60-5817-7
eISBN: 1799-490X
ISSN: 1799-4896

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 04:36