Elevvården på andra stadiet: en utredning av elevvården och tryggheten i studiemiljön

D4 Published development or research report or study


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Carola Bryggman, Susanne Sperring
Publisher: Länsstyrelsen i Västra Finlands län
Place: Åbo
Publication year: 2003
Title of series: Länsstyrelsens publikationsserie
Number in series: 7
ISBN: 952- 465-025-8
ISSN: 1455-5336

Last updated on 2020-19-09 at 06:10