Elevvården på andra stadiet: en utredning av elevvården och tryggheten i studiemiljön

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carola Bryggman, Susanne Sperring
Förläggare: Länsstyrelsen i Västra Finlands län
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2003
Seriens namn: Länsstyrelsens publikationsserie
Nummer i serien: 7
ISBN: 952- 465-025-8
ISSN: 1455-5336

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 04:13