Raman and UV-vis spectroscopic study of polyaniline membranes containing a bulky cationic additive

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tom Lindfors, Carita Kvarnström, Ari Ivaska
Förläggare: Elsevier Science B.V.
Publiceringsår: 2002
Tidskrift: Journal of Electroanalytical Chemistry
Volym: 518
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 131
Artikelns sista sida, sidnummer: 138

Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 04:16