Innovoi(tko) yhdessä asiakkaittesi kanssa?: - näkemyksiä Living Lab -toimintaan

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Greta Nyström, Seppo Leminen
Publiceringsår: 2011
Förläggare: Talentum
ISBN: 978-952-14-1798-6


Abstrakt

Tämä kirja kuvaa, mitä sinun tulee tietää, kun suunnittelet käyttäjän tai kuluttajan osallistamista yrityksesi kehitysprosesseihin. Kirja antaa tietoa ja tukea erityyppisille yrityksille (myös pk-yrityksille), jotta nämä voisivat muodostaa yhteyksiä innovaatioidensa ja käyttäjien välillä.

Living Lab ei ole vain menetelmä, jolla voidaan saada tietoa käyttäjän tai loppuasiakkaan kokemuksista tai vihreää valoa tuotteen tai palvelun toimivuudesta ja myyntilupauksista. Living Lab on toimintatapa, jolla osallistetaan käyttäjät tuote- ja palvelukehitykseen ja joka toimii kanavana interaktiivisessa kommunikoinnissa asiakkaiden kanssa. Avaamalla tuote- ja palvelukehitystä loppuasiakkaille tai käyttäjille yritys saavuttaa mm. uusien tuotteiden ja palveluiden ideoinnissa ja luomisessa sekä brändin ja tunnettavuuden rakentamisessa yhdessä käyttäjien kanssa kilpailuetua, jollaista sen kilpailijoilla ei ole.


Nyckelord

Innovation, LivingLab, Product development

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 04:41