1800-luvun tutkimuksen verkoston 5. vuosikonferenssi

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Wassholm, Ann-Catrin Östman
Förläggare: Suomen historiallinen seura
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Historiallinen Aikakauskirja
Volym: 111
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 131
Artikelns sista sida, sidnummer: 132

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 06:33