L’ambivalence de la jeune fille dans La fiera de Marie Susini
: les enjeux de la socialisation à l’adolescence

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Panisse
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Synergies Pays Riverains de la Baltique
Volym: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 69
Artikelns sista sida, sidnummer: 79

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:31