Småskalig handel på glidande skalor. Försörjning och konsumtion i Finland 1800-1940

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Wassholm, Anna Sundelin
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Tidskriftsakronym: HTF
Volym: 103
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 191
Artikelns sista sida, sidnummer: 204


Dokument


Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 06:41