Hoitava kuunteleminen [book review]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kari Lintuvuori
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Diakonian Tutkimus
Volym: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 158
Artikelns sista sida, sidnummer: 159
eISSN: ISSN: 1796-5675

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 04:32