Legal texts rewritten? Some methodological aspects

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Erkki Koskenniemi
Redaktörer: Erkki Koskenniemi and J. Cornelis de Vos
Förlagsort: Winona Lake, Indiana
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Eisenbrauns
Moderpublikationens namn: Holy Places and Cult
Seriens namn: Studies in the Reception History of the Bible
Nummer i serien: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 27
Artikelns sista sida, sidnummer: 50
ISBN: 978-952-12-3046-2
ISSN: 2342-5741

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 05:58