En finsk nationell identitet efter 1809? Tolkningar i tidigare forskning

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Wassholm Johanna
Förläggare: Föreningen Granskaren
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Finsk tidskrift
Tidskriftsakronym: FT
Nummer: 2-3
Artikelns första sida, sidnummer: 125
Artikelns sista sida, sidnummer: 132

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 04:44