Legal and moral pluralism: normative tensions in a Nordic sports model in transition

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bo Carlsson, Mikael Lindfelt
Förläggare: Routledge
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Sport in Society
Volym: 13
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 718
Artikelns sista sida, sidnummer: 733

Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 05:30