Simulering av partikelrörelse i bestrykningsskiktet under torkning

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Martti Toivakka
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 1991
Antal sidor: 74

Senast uppdaterad 2020-20-02 vid 04:41