En text möter sin publik. Om ederingsprinciper vid utgivningen av Joel Petterssons folkliga berättelser.: Licentiatavhandling i Svenska språket. Åbo Akademi

G3 Licentiatavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sandberg Christina
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2004

Senast uppdaterad 2019-16-10 vid 02:51