”Oväntad död – förväntad sorg”, recension av Lundgren, Britta (2006): Oväntad död – förväntad sorg. En studie av sörjandets processer.

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sandberg Christina
Förläggare: Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Budkavlen
Artikelns första sida, sidnummer: 80
Artikelns sista sida, sidnummer: 81

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 04:38