Between independence and belonging: On the paradoxes of modern military masculinity

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Ahlbäck
Redaktörer: Ulla Manns, Fia Sundevall
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Makadam
Moderpublikationens namn: Methods, Interventions and Reflections. Report form the X Nordic Women's and Gender History Conference
Seriens namn: Report Series of the Swedish Association for Women's and Gender Historians
Nummer i serien: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 57
Artikelns sista sida, sidnummer: 64
ISBN: 978-91-7061-149-0

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 05:06