Från parnassen och predikstolen: Föredrag, tal och predikningar 2005-2012

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gustav Björkstrand
Place: Åbo
Publication year: 2014
Publisher: Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi
Title of series: Skrifter i praktisk teologi vid Åbo Akademi
Number in series: 51
ISBN: 978-952-12-3094-3
ISSN: 1236-1658

Last updated on 2020-08-07 at 06:54