Linking achievement motivation to intentions, goals and entrepreneurial behaviors

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alan L. Carsrud A, Malin Brännback
Redaktörer: J. Robert Mitchell , Ronald K. Mitchell , Brandon Randolph-Seng
Förlagsort: Cheltenham
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Edward Elgar
Moderpublikationens namn: Handbook of entrepreneurial cognition
Artikelns första sida, sidnummer: 86
Artikelns sista sida, sidnummer: 112
ISBN: 978 1 78100 658 0

Senast uppdaterad 2020-06-08 vid 07:20