Från staden till öknen: Den asketiska vändningens pedagogik i Theodorus av Mopsuestia och Isak av Nineve

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Patrik Hagman
Editors: Benjamin Ekman, Henrik Rydell Johnsén
Publisher: Artos & Norma
Place: Skellefteå
Publication year: 2011
Publisher: Artos & Norma bokförlag
Book title: Soteria och gnosis : frälsning och kunskap i den tidiga kyrkan : föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 18-21 augusti 2010
Title of series: Patristica Nordica
Number in series: 8
Start page: 135
End page: 152
ISBN: 978-91-7580-611-2

Last updated on 2020-04-06 at 03:54