In Vivo Imaging of Inflammation and Infection

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anne Roivainen, Xiang-Guo Li, Cristina Nanni, Weibo Cai, Sarah Ohrndorf
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Contrast Media and Molecular Imaging

Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 04:31