Deoxygenation of fatty acids for production of fuels and chemicals

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bartosz Rozmysłovicz
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3102-5

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 03:48