Ricoeur’s History: The Historical Horizon in Paul Ricoeur’s Philosophical project

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kristensson Uggla B
Förläggare: Münster: LIT Verlag
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Eco-ethica
Volym: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 197
Artikelns sista sida, sidnummer: 205

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 08:25