Cross-cultural studies in entrepreneurship: a note on culture and language

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Malin Brännback, Stefan Lång, Alan Carsrud, Siri Terjesen
Redaktörer: Alan Carsrud , Malin Brännback
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Edward Elgar
Moderpublikationens namn: Handbook of Research Methods and Applications in Entrepreneurship and Small Business
Seriens namn: Handbooks of Research Methods and Applications series
Artikelns första sida, sidnummer: 156
Artikelns sista sida, sidnummer: 176
ISBN: 978 0 85793 504 5


Nyckelord

Entrepreneurship, Research methods

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 05:16