Are high growth firms really about profit, or just greed?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Malin Brännback, Alan Carsrud
Förläggare: EBR Media
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: The European Business Review
Volym: July-August

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 05:35