Ghanas miljöhistoria - enbart historia? Historikernas röst i debatten om
samhällsutveckling och klimatförändring

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Holger Weiss
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Sphinx
Artikelns första sida, sidnummer: 47
Artikelns sista sida, sidnummer: 58

Senast uppdaterad 2019-22-09 vid 03:58