Finlands etniska minoriteters musik. Reflektioner kring ett forskningsobjekt och dess grundvalar

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Johannes Brusila
Editors: Heikkinen O., Kilpiö K., Mantere M., Rantanen S., Tolvanen H., Uimonen H.
Place: Helsinki
Publication year: 2014
Publisher: Sibelius-akatem
Book title: Valistus on viritetty. Esseitä musiikista, huvittelusta ja historiasta. Juhlakirja Vesa Kurkelan 60-vuotispäivän kunniaksi
Title of series: Sibelius-akatemian julkaisuja
Number in series: 13
ISBN: 978-952-5959-85-7

Last updated on 2020-02-10 at 01:42