Olika sidor av vårdreformen

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Siv Sandberg
Förläggare: Finlands kommunförbund
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Finlands kommuntidning
Tidskriftsakronym: Fikt
Nummer: 7
eISSN: 1235-9343

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:28