Några anteckningar kring partiforskningens tillstånd och framtidsutsikter

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fagerholm Andreas
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Finsk tidskrift
Volym: 272
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 59
Artikelns sista sida, sidnummer: 67

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 04:45