”Nobody can do everything, but everyone can do something, and you are certainly doing it.”: - Jan Eliasson

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Forssell A
Förläggare: Finlands svenska biblioteksförening
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Bibban
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 6
Artikelns sista sida, sidnummer: 10
ISSN: 1459-5044

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 06:08