Vem har inflytande i
lokalpolitiken?

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sandberg Siv
Förläggare: Finlands kommunförbund
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Finlands kommuntidning
Tidskriftsakronym: Fikt
Volym: 9/2014
Nummer: 9/2014
Artikelns första sida, sidnummer: 30
Artikelns sista sida, sidnummer: 31
eISSN: 1235-9343

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 04:26