On the use of convex underestimators in global optimization

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Skjäl
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3018-9


Nyckelord

convex underestimators, Non-convex optimization

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 03:31