Impacts of Fuel Quality on Power Production and Environment

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hupa M, Frandsen F, Gupta R, Harding S, Mueller C, Wall T, Wigley F, Zevenhoven M
Publiceringsår: 2013
Förläggare: Elsevier
Seriens namn: Fuel Processing Technology
Volym: 105
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 222
ISSN: 0378-3820

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 08:45