Trace element distribution in and around the recovery boiler

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Backman R, Wikstedt H, Skrifvars BJ, Hupa M, Ruohola T, Haaga K
Redaktörer: Technical Association of the Pulp and Paper Industry
Publiceringsår: 2004
Förläggare: TAPPI Press
Moderpublikationens namn: Proceedings: 2004 International Chemical Recovery Conference
Artikelns första sida, sidnummer: 368
Artikelns sista sida, sidnummer: 376
ISBN: 1-59510-039-3

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 06:54