Kampen om snuset och identiteten

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henriksson Blanka
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Källan
Volym: 21
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 13
eISSN: 2242-6787

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:27