Quaestio nostro saeculo inusitata : русское православие в тезисах Йоханнеса Ботвиди, "Христиане ли Московиты?" (1620)

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Larisa Mokroborodova
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2013
Antal sidor: 284
ISBN: 978-951-765-712-9
eISBN: 978-951-765-713-6

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 07:16