Modular Verification of Finite Blocking in Non-terminating Programs

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pontus Boström, Peter Müller
Förläggare: ETH-Zürich
Publiceringsår: 2014
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 40

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 05:45