Simulation of ash particle behaviour on surfaces of biomass fired fluidized bed boilers - combination of computational fluid dynamics and advanced ash analysis

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mueller C, Skrifvars BJ, Backman R, Nickull S, Hupa M
Redaktörer: Geiling DW
Publiceringsår: 2001
Förläggare: American Society of Mechanical Engineers, ASME
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 16th international conference on fluidized bed combustion
Volym: 16
Artikelns första sida, sidnummer: 1160
Artikelns sista sida, sidnummer: 1173
ISBN: 9780791835234
ISSN: 0197-453X

Senast uppdaterad 2019-18-10 vid 04:04