Modeling of an industrial scale gas-burner using finite-rate chemistry - Options and restrictions resulting from eddy-break up based models

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mueller C, Brink A, Kilpinen P, Hupa M, Kremer H
Förläggare: Begell House Publishing Inc
Publiceringsår: 2002
Tidskrift: Clean Air -London-
Volym: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 145
Artikelns sista sida, sidnummer: 163

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 08:40

Dela länk