Bio-ethanol valorization towards C4s including 1-butanol over metal modified alumina and zeolite catalysts

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Toni Riittonen
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3073-8

Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 05:13